PŁYTY PERONOWE

Drukuj

Płyty peronowe typu "P":

Typowa płyta peronowa produkowana jest o wymiarach 200 x 99,5 x 10 cm. Wykonana jest ona z bardzo wytrzymałego betonu, odpornego w dużym stopniu na działanie  preparatów odladzających, odznaczającego się bardzo dobrymi parametrami klasy ekspozycji, wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności, nasiąkliwości wagowej, wodoszczelności i ścieralności.

Powierzchnia płyty:

Konstrukcja powierzchni płyty gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania pasażerom, wysoką estetykę, a także ich długą trwałość. Powierzchnia antypoślizgowa naszych płyt wykonana jest z ryfli wklęsłych w kształcie łezek, co gwarantuje jej trwałą chropowatość, wykluczającą obowiązek corocznego, kosztownego badania na poślizg. Badanie poślizgu wymagane jest dla powierzchni betonowych gładkich, oraz płyt z powierzchnią antypoślizgową wykonaną z ryfli wypukłych, które po kilku latach eksploatacji znikają, powodując powstanie powierzchni betonowej gładkiej, podlegającej innemu prawu eksploatacyjnemu, z obowiązkiem okresowego badania poślizgu. Z punktu widzenia użytkownika i służb utrzymania na kolei, jedynym właściwym rozwiązaniem jest stosowanie płyt peronowych z ryflami wklęsłymi, o trwałej chropowatości powierzchni, nie wymagającymi dodatkowej obsługi i pamiętania o wykonaniu badań poślizgu. Dodatkowym mankamentem płyt z ryflami wypukłymi jest to, że w trakcie ścierania się i znikania tych ryfli odsłaniane są struktury wewnętrzne betonu, co otwiera drogę do przyspieszonej erozji betonu, powstania złuszczeń połaciowych, degradację techniczną, a w konsekwencji ich przyśpieszoną wymianę, ze względu na bezpieczeństwo pasażerów.

Kolory płyt:

Płyty produkowane są w kolorach wiśniowym lub szarym. Uzasadnieniem koloru wiśniowego jest fakt, że kolor ten, w przeciwieństwie do koloru szarego jest kolorem, w dużym stopniu maskującym osadzającą się na peronie rdzę, powstałą ze ścieranych szyn, obręczy kół i odbieraków oraz kurzu i brudu. Ponadto, walorem tej kolorystyki jest żywy, atrakcyjny wygląd peronów, które obecnie w większości przypadków są ponure, szare, brzydkie i brudne. Perony kolejowe w kolorze wiśniowym stały się wizytówką polskiej kolei. Niestety,  często słaba umiejętność produkowania płyt z kolorowego betonu, spowodowana dodawaniem do betonu niewłaściwych składników, jak popioły lotne, są przyczyną utraty estetycznego wyglądu i decyzji władz kolei o stosowaniu wyłącznie płyt w kolorze szarym. Uzasadnieniem dla koloru szarego płyty może być architektura regionalna (np. rejon Gdańsk), gdzie konserwatorzy zabytków nie dopuszczają innego koloru.

Pas ostrzegawczy ze znakami dotykowymi:

Pas ostrzegawczy dla osób nie widzących wykonany jest z odciskanymi w formach znakami dotykowymi w kształcie stożków ściętych, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.06.2011r. (zał. Nr 6). Całkowita szerokość pasa wynosi 40cm, a jego usytuowanie: 75, 100, 150 cm od krawędzi peronu zależy od prędkości przejeżdżających składów pociągów i jest określone dla danego peronu w projekcie technicznym. Pas ostrzegawczy nie powinien być malowany na żaden kolor i pozostać w kolorze betonu płyty.

Linia ostrzegawcza:

Linia ostrzegawcza przeznaczona jest dla osób widzących oraz słabo widzących. Malowana jest farbą do betonów, produkcji Rafil Radom, na kolor żółty RAL 1023. szerokość linii ostrzegawczej wynosi 10 lub 20 cm, w zależności od uznania projektanta. Często projektowana przez biura projektów linia krawędziowa, nie ma uzasadnienia prawnego.

 

W ofercie: 

PŁYTA PERONOWA P-PAS 20cm

PŁYTA PERONOWA P-PAS 40cm

PŁYTA PERONOWA P-2 POŁOWA

 

Dodatkowe informacje:

 

Galeria:

Oferta asortymentowa

Płytki peronowe

Ścianki peronowe

Płytki typu EF

Impregnat Peronex

Krawężniki przystankowe

 

Płytki chodnikowe dotykowe, prowadzace