O FIRMIE

Drukuj

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "EKOBUD" Kłobuck, jest od wielu lat na rynku polskim wiodącą firmą, zajmującą się produkcją płyt i ścianek peronowych dla kolei i tramwajów. Nasze wyroby mogą Państwo spotkać na wielu peronach w całym kraju. Charakteryzują się one bardzo wysoką jakością wykonania, ładnym wyglądem, idealnie równą powierzchnią, trwałością oraz zastosowanymi, przemyślanymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, zwiększającymi komfort i bezpieczeństwo użytkowania peronów kolejowych.

PPH "EKOBUD" Kłobuck zostało założone dnia 28.10.1991r. w Kłobucku, w woj. śląskim, jako podmiot prywatny. Założycielem i jedynym właścicielem jest Bogdan Syguda. W pierwszych latach działalności firma wykonywała roboty budowlano-montażowe w zakresie budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego na terenie kraju, jak również w Niemczech i we Francji. W latach późniejszych firma rozpoczęła działalność produkcyjną w zakresie produkcji wyrobów betonowych i żelbetowych oraz rozpoczęła działalność handlową w tej branży, co pozwoliło na znaczne rozszerzenie sprzedawanych asortymentów.
W końcu lat dziewięćdziesiątych, zaczęliśmy produkować, jako jedni z pierwszych w Polsce, żelbetowe perony kolejowe, nawisowe typu warszawskiego. Perony te składają się ze współpracujących ze sobą ścianek i płyt peronowych różnych typów, montowanych w różnych kombinacjach, stosownie do projektu technicznego.
Perony kolejowe produkujemy w oparciu o pierwotny projekt Biura Projektów Kolejowych "Kolprojekt" Warszawa, oficjalnie przez nas zmodyfikowany. Modyfikację projektu peronów wprowadził własnym projektem autorskim właściciel PPH "Ekobud" Kłobuck, inż. Bogdan Syguda. Modernizacja polega na wprowadzeniu płynnej regulacji śrubowej do rektyfikacji położenia płyt peronowych na ściankach peronowych, dzięki czemu po montażu, można uzyskiwać bardzo równą powierzchnię peronów kolejowych. Dzisiaj to nasze rozwiązanie autorskie stosują wszyscy producenci peronów kolejowych.

Od początku działalności, naszym priorytetem była najwyższa jakość produkowanych wyrobów. Przy produkcji peronów kolejowych i tramwajowych, dążyliśmy do uzyskania betonów o jak najlepszych parametrach techniczno-użytkowych, gwarantujących najwyższą odporność na trudne warunki eksploatacyjne peronów, gwarantujących ich długą trwałość, komfort użytkowania przez pasażerów oraz łatwość obsługi przez służby kolejowe. Zwracaliśmy uwagę na odporność betonu w trudnych warunkach klimatycznych w Polsce, szczególnie w okresie zimowym, podczas mrozów, często degradujących struktury betonu.

Nasi pracownicy i współpracownicy firmy, tworzą dzisiaj grupę pasjonatów peronów kolejowych. Posiadamy od lat tworzoną, bogatą dokumentację fotograficzną z całego kraju oraz badawczą, poszerzamy swoją wiedzę w tym zakresie. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, systematycznie modernizujemy stosowane rozwiązania techniczne i technologię produkcji, by uzyskać perony o jak najlepszej jakości, trwałości i wyglądzie. Dzięki nowatorskim pomysłom wprowadziliśmy do produkcji obok płynnej regulacji śrubowej, połowy płyt peronowych typu EF stosowanych dziś szeroko do wykonywania peronów o wysokości h-38 cm oraz płytki typu EF, ze znakami dotykowymi stosowane na pasy ostrzegawcze. Należy wspomnieć, że jako pierwsi w kraju zastosowaliśmy na pasy ostrzegawcze, betonowe, odciskane w formach znaki dotykowe w kształcie stożków ściętych. Rozwiązanie to, szybko wyeliminowało stosowane na pasy ostrzegawcze płyt, klejonych taśm o niskiej trwałości i nieestetycznym wyglądzie. Dzięki mocnemu zaangażowaniu w tematykę peronów kolejowych, aktywnie uczestniczymy w kreowaniu nowatorskich rozwiązań w konstruowaniu i wykonawstwie elementów peronów kolejowych w kraju. Rocznie, w zakładzie w Siewierzu, wspólnie z firmą PPUH "Fabet", produkujemy ok. 10.000 szt. ścianek i płyt peronowych rożnych typów, które zamontowane na polskich peronach kolejowych, dobrze służą pasażerom.

Obserwując dziesiątki peronów kolejowych w Polsce, wyprodukowanych przez wszystkich producentów stwierdziliśmy, że w wielu przypadkach powierzchnia peronów, w wyniku stałego oddziaływania na płyty niekorzystnych warunków środowiska, jak również często w wyniku niewłaściwie dobranej technologii betonu, niezgodnej z instrukcją ich eksploatacji, jak również wandalizmu, znajduje się w złym stanie i wymaga regeneracji. W tym celu wymyśliliśmy i wspólnie ze znanym producentem farb "Ferrokolor" Częstochowa, opracowaliśmy technologię produkcji impregnatu koloryzującego płyt peronowych, o nazwie kierunkowej "PERONEX". Po kilkuletnich badaniach przydatności preparatu do impregnacji i koloryzacji betonowych płyt peronowych, uzyskaliśmy bardzo przychylne opinie od PKP PLK, firm budujących i użytkujących perony kolejowe oraz od osób stosujących "Peronex" do impregnacji i koloryzacji kostki brukowej oraz innych powierzchni betonowych. Więcej informacji o tym preparacie można znaleźć na naszej stronie www.peronex.pl.
Wśród naszych nowych produktów są również krawężniki przystankowe, autobusowe typu wiedeńskiego, do budowy nowoczesnych estetycznych i trwałych krawędzi przystanków autobusowych. Więcej informacji o tym wyrobie można znaleźć na tej stronie, w innej zakładce.

Odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej:

Oferta asortymentowa

Płytki peronowe

Ścianki peronowe

Płytki typu EF

Impregnat Peronex

Krawężniki przystankowe

 

Płytki chodnikowe dotykowe, prowadzace